Békési Baptista Gyülekezet honlapja
Cím: 5630 Békés, Teleki u 39. Telefonszám: 66/416-781. Lelkipásztor: Merényi Zoltán


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Prédikációk

Ezen az oldalon a Békési Baptista Gyülekezetben elhangzott prédikációkat találjátok mp3 formátumban. Töltsétek le és hallgassátok meg!

Letöltés: a címre kattinva, jobb egérgomb mentés másként. Ha nem tudod megnyitni, töltsd le az alábbi lejátszók egyikét ingyenesen:


► Nyitó oldal
► További prédikációk


2007.04.22. délután, Ige: Fil 2,19-30

Pál munkatársai

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Pál olyan munkatársakkal vette körül magát, akik egyben barátai voltak. Fontos, hogy a gyülekezetekben is kialakuljon ez a munkatársi közösség, a baráti kapcsolatok. Másrészt az ige tanít minket a szolgálatok elfogadásáról is.


2007.04.22. délelőtt, Ige: Róm 9,22-29

Igazságtalan az Isten?

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: A Biblia egyik legnagyobb titka Isten kiválasztó kegyelme. Miért beszél a Biblia eleve elrendelésről, hogyan értelmezhetjük ezt a Római levél alapján?


2007.04.15. délután, Ige: Fil 2,1-5

Gyakorlati szeretet

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Duma Konstantin
Rövid leírás: Filippiben a szeretet nagyon jellemző volt a gyülekezetben. Ez a szeretet az alapja a gyülekezet természetes fejlődésének. De milyen ez az isteni szeret?


2007.04.15. délelőtt, Ige: Jn 20,24-28

Tamás

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Budai Lajos
Rövid leírás: Tamás a feltámadás után nem tudott hinni addig, amíg személyesen nem találkozott Jézussal. Jézus jól tudta, mi volt Tamás szívében, ezért jelenik meg számára. Isten a mi szívünkben is erősíteni akarja hitünket.


2007.04.09. délután, Ige: Jn 21

Az ünnepek után

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Péter a Jézus Krisztus feltámadása után még mindig nem tudott igazán örülni. Az oka az volt, hogy nem hitte el, hogy őt még használhatja az Úr azok után, amit tett nagypénteken. Jézus kérdése, a hívő élet legfontosabb kérdése.


2007.04.06. délután, Ige: Lk 23,1-48

Nagypéntek

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Bohus András
Rövid leírás: Az igehirdetésben a nagypéntek üzenete, Jézus szenvedéstörténete hangzik el.


2007.04.06. délelőtt, Ige: Mk 14,43-52

Nagypéntek

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Jézus keresztje körül nyilvánvalóvá vált milyen is az emberek szívének állapota. Lelepleződött nemcsak a gyülőlői jelleme és bűne, hanem a tanítványoké is. Az emberek viselkedését látva még jobban megértjük, mennyire szükség volt Jézus áldozatára. Ebben a prédikációban Júdás történetével foglalkozunk. ma különösen aktuális az ő személyének kérdése. Ki is volt Júdás?


2007.03.18. délelőtt, Ige: Róm 5,12-15

Ádám és Krisztus

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Mindannyian ádámi természettel születtünk erre a világra, csakis az újjászületés részesíthet bennünket a krisztusi természetben. De milyen is ez a krisztusi természet?


2007.03.04. délelőtt, Ige: Róm 2,17-24

A bűn egyetemessége

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Pál apostol Rómaiakhoz írt levele nagyszerűen megszerkesztett teológiai munka, melynek témája az evangélium egyetemessége. Az evangélium azonban csak a bűnös emberekhez szól. Csak azok ismerik fel, mennyire rászorulnak Isten kegyelmére, akik felismerték és megvallották életükben a bűnt. Ezt a vallásos zsidók nehezen ismerték fel. De ma is sok vallásos háttérből jövő ember számára jelent ez az igazság nagy nehézséget az életben.


2007.02.18. délelőtt, Ige: Mt 7,12

Aranyszabály

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Sokat hallunk a szeretetről, de mit jelent a szeretet a gyakorlatban? Erről tanít bennünket Jézus az aranyszbályban.


2007.02.11. délután, Ige: Jel 3,1-6

Levél Szárdiszba

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Egy alvó gyülekezetről olvasunk, ahol azt gondolták a hívők, minden rendben van, közben Isten úgy látta életüket, hogy halottak. A gyülekezetben sok lelkigondozói feladat volt.


2007.02.04. délelőtt, Ige: Mik 4,5

Az Úr nevében járni

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Mit jelent kizárólagosan az Úrnak szolgálni?


2007.01.21. délután, Ige: Jel 2,8-11

Levél Szmírnába

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: A Jelenések hét kis-ázsiai gyülekezete közül az egyik legjobb állapotban lévő a szmirnai. Ez a gyülekezet sok támadás és nyomorúság ellenére kitart Krisztus mellett. Hitük példa a mai gyülekezetek számára is.


2007.01.14. délután, Ige: Jel 2,1-7

Levél Efézusba

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: A Jelenések Könyve hét Kis-ázsia levelet tartalmaz, melyből az első az efézusi gyülekezetnek írt üzenet. Ez egy jó közösség volt, helyes tanítással, de mégis a legfontosabb érték kezdett eltünni. Hogyan jutott idáig a gyülekezet? Erről szól a prédikáció.


2006.12.17. délelőtt. Ige: Lk 1,5-38

Zakariás és Mária

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Gábriel angyal 6 hónap alatt kétszer is megjárta a földet, hogy próféciát adjon az embereknek. Az első megjelenésekor egy öreg pappal beszélgetett a templomban a szent időben, a második esetben pedig egy fiatal lánnyal egy vidéki kisvárosban. A két találkozásnak fontos üzenete van számunkra is.


2007.01.07. délután, Ige: Jel 1,9-16

Jel 1,9-16

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Kis István
Rövid leírás: János a Pátmosz szigetén az Úrért való bizonyságtétel miatt fogságban van, mikor a mennyei jelenéseket látja. Ez a bevezető látomás az Úr dicsőségét írja le, és bátorítás a kitartásra.


2007.01.07. délelőtt, Ige: Zsolt 40.

Zsolt 40.

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Ez a zsoltár egy hálaadó zsoltár, ami egy nagy nehézségből való szabadulás után született. Azok, akik hasonló megtapasztaláson mentek keresztül, ott kell lenni a szívükben a dicséretnek és a bizonyságtételnek. Akik pedig nehézségben vannak, azok bártorítást kaphatnak az Úr szabadítására való várakozásra.


2007.01.01. délután, Ige: Mt 21,28-32

Célok az új évben

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Fontos, hogy az életünkben legyenek céljaink. Az idei év céljai közül a szolgálatról volt szó ezen az újévi istentiszteleten. Bizonyságot tett: Kovács Györgyné, Valika néni.


2006.12.25. délelőtt, ige: Ézs 49,14-16

Karácsony 2006

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Karácsony egyik fontos üzenete az, hogy nem hagyott el minket az ÚR. Ha mi emberek néha úgy is érezzük, Isten bebizonyította, mennyire fontosak vagyunk számára. Elküldte Fiát a világba, hogy nekünk életünk lehessen.


2006 12 03 délután, ige: Lk 7,18-23

Te vagy-e az eljövendő

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: A bemerítés délutáni istentisztelet. Ezen az alkalmon vettek először úrvacsorát a frissen bemerítettek. Az ige a kitartásról és a hitpróbákban való megállásról szólt, Bemerítő János kétségei alapján.


2006.11.19. délután, ige: Zsid 10,19-31

A reménység hitvallása

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Bohus András
Rövid leírás: A Zsidókhoz írt levél egy hosszú buzdítás a kitartásra. A levél szerzője arra bátorítja a zsidóságból megtért keresztényeket, hogy a nehéz körülmények, üldözések ellenére maradjanak meg hitükben. Ez az üzenet ma is aktuális. Az istentiszteleten bizonyságot tett Tóth Natália és Borbély Nikoletta. Énekes szolgálatot tett Dan Dániel.


2006.11.05. délután, ige: Ézs 9,1-6

Sötétségből a világosságba

Elhangzott: Békési Baptista Gyülekezet
Igét hirdet: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Izrael sötét lelki állapotban volt Ézsaiás idejében. A sötétséget a bűnök, az okkultizmus okozta. A próféta a kimenekülés útjáról, Isten kegyelméről beszél. Az istentiszteleten egyéb szolgálatok is elhangzottak: versek, beszámoló az előljárósági csendesnapokról, Bartyik Mihályné bizonyságtétele.


Hova tartasz? - 2005. Péceli ifjúsági konferencia
Nincs flash lejátszód, vagy nincs engedélyezve.


Elhangzott: Péceli Baptista Gyülekezet
Előadó: Merényi Zoltán
Rövid leírás: Istennek terve van az életünkkel. Szeretne vezetni bennünket. De hogyan találhatjuk meg Isten útját személyes életünkben? Igék: Jer 29,11-13; Préd 11,9kk.; 1Móz 13,1-13


További prédikációk

► 2. oldal

Site Counter